Remotehey

Work anywhere, Live anywhere

Kadritech AB - remotehey
Kadritech AB

Affärsutvecklingschef

stockholm, stockholm county, sweden / Posted
APPLY

SV


Kadritech är en innovativ molntjänstleverantör som arbetar nära Google Cloud-teamet för att hjälpa företag i Sverige att utnyttja molnet. Vi söker en entusiastisk säljare, som är angelägen om att utveckla sin karriär, för att hjälpa till att etablera och utveckla den svenska marknaden.


Kvalifikationer


Erfarenhet av att generera leads, genomföra försäljning och avsluta affärer

Flytande engelska och svenska

Entreprenörstänkande och förmåga att arbeta självständigt


Ansvar


Generera leads, genomför möten och avsluta affärer.

Bygga och upprätthålla ledande relationer med kunder, vägleda långsiktig strategisk riktning och fungera som en pålitlig rådgivare.

Arbeta tillsammans med bredare Dataholic-team för att utveckla affärstillväxt för Google Workspace och uppnå strategiska mål.

Leverera mot tilldelade affärs- och tillväxtmål samtidigt som du prioriterar en enastående kundupplevelse till kunder och potentiella kunder.

Underhåll och utöka befintliga Workspace-konton förutom att skaffa, leda och utveckla nya Workspace-möjligheter i ditt tilldelade område.


____________________________


EN


Kadritech is an innovative cloud services provider working closely with the Google Cloud team to help businesses in Sweden leverage the cloud. We are looking for an enthusiastic sales professional, who is eager to develop his/her career, to help establish and develop the Swedish market.


Qualifications


  • Experience in generating leads, conducting sales and closing deals
  • Fluent in English and Swedish
  • Entrepreneurial mindset and ability to work independently


Responsibilities

  • Generate leads, conduct meetings and close deals.
  • Build and maintain executive relationships with customers, guide long-term strategic direction, and act as a trusted advisor.
  • Work collaboratively with wider Dataholic teams to cultivate and develop business growth for Google Workspace, and achieve strategic goals.
  • Deliver against assigned business and growth goals while prioritizing an outstanding customer experience to customers and prospects.
  • Maintain and grow current Workspace accounts in addition to acquiring, leading, and developing new Workspace opportunities in your assigned territory.